Wettelijke Mededeling

Privacy-regelgeving

Wij hebben geen behoefte aan uw persoonlijke informatie. Onderdelen van onze webshop kunnen u vragen naar naw-gegevens, maar deze hoeft u nooit naar waarheid in te vullen!
Wij gebruiken deze gegevens ook niet. Het enige wat u naar waarheid moet invullen, is uw mailadres, zodat u de link naar uw bestanden kunt ontvangen.

Uw bezoek wordt in onze logboeken bijgehouden en wij kunnen daardoor een ip-adres traceren. Wanneer wij van een model een klacht ontvangen, bijvoorbeeld over het misbruiken van de aan u beschikbaar gestelde gegevens, dan kunnen wij u de volledige toegang tot onze websites ontzeggen of de bij ons geregistreerde gegevens overleggen aan de bevoegde instanties.